Kalle bor med sin fru och sina två barn och arbetar som snickare med en månadslön på 22 000 kr. En dag när han målar sitt hus så halkar han på stegen och bryter armen. Som snickare blir det svårt att arbeta med en bruten arm och konsekvensen blir en sjukskrivning på 30 dagar. Kalle har Chubb Olycksfallsförsäkring och får 3000 kr i ersättning för sjukskrivningen som ska täcka inkomstbortfallet som uppstått på grund av frånvaro från arbetet.

I samband med att Kalle råkade ut för sin olycka så blev han inlagd på sjukhus i fyra dygn. Momentet sjukhusersättning berättigar Kalle 500 kronor per natt, vilket totalt ger Kalle en ersättning på 2000 kr för sin vistelse.

I samband med Kalles olycka slog han ut en tandflisa, kostnaden för lagningen blev 2700 kr. Eftersom det är ett fast ersättningsbelopp för tandskador i försäkringen får Kalle 5000 kr för denna skada.

Om Kalle olyckligtvis skulle omkommit i olyckan så hade hans fru fått en ersättning från 50.000 kr - 900.000 kr beroende på val av premienivå. Ersättningen för dödsfall/efterlevande är bland annat till för att täcka upp för begravningskostnader, inkomstbortfall, skulder och lån så att Kalles familj har ekonomi att bo kvar i sitt hem efter den nya familjesituationen.